Rekrutacja 2017/2018

Najlepsza Szkoła Podstawowa Montessori dla Twojego dziecka

„Dajemy dziecku klucz do świata, ale drzwi musi otworzyć samodzielnie” - Maria Montessori.

MONTESSORI WYSOCKO 22Nasza szkoła powstaje z myślą o stworzeniu miejsca, w którym dzieci otoczone miłością, szacunkiem i opieką będą rozwijały się we własnym tempie, zgodnie ze swoimi możliwościami, w świadomie do tego celu przygotowanym otoczeniu. Nasza szkoła to placówka oparta na idei edukacji włączającej.
Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci – i sprawnych i z niepełnosprawnością.

Metoda Montessori jest znana i ceniona na świecie od ponad 100 lat.

Wybraliśmy metodę Montessori bo:
 • Dzieci uczą się w swoim tempie.
 • Nauczyciel pracuje z każdym dzieckiem indywidualnie.
 • Każde dziecko ma indywidualny plan rozwoju i realizacji programu.
 • Dzieci czują się odpowiedzialne za podejmowane zadania, doprowadzanie ich do końca i za uzyskane efekty.
 • To dzieci zadają pytania, nie nauczyciel.
 • Nauczyciele szanują indywidualność dziecka
 • Dzieci mają prawo do błędu, a ich starania i osiągnięcia nauczyciel traktuje z szacunkiem.

Nasz Szkoła Podstawowa spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pracujemy w oparciu o zatwierdzoną przez MEN podstawę programową.
Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.
Nauka w naszej szkole jest BEZPŁATNA.

REKRUTACJA MONTESSORI SZYDŁOWIECTO CO NAS WYRÓŻNIA:

 • zindywidualizowane nauczanie dla każdego dziecka
 • setki pomocy dydaktycznych zgodnych z metodą Montessori
 • zwiększona liczba godzin języka angielskiego i matematyki
 • ciekawe zajęcia dodatkowe: m.in. kulinarne, teatralne, fotograficzne, przyrodnicze, robotyka
 • pracownia LEGO edukacji
 • brak klasycznych ławek w salach - dzieci pracują z materiałem Montessori tam gdzie mają ochotę (na podłodze, przy stoliku, na dywaniku itd.)
 • dziecko pracuje z materiałem tyle ile potrzebuje, nie ogranicza go czas
 • brak prac domowych
 • brak dzwonków
 • zapewniamy książki, zeszyty i wszystkie inne potrzebne materiały
 • atmosfera i metody nauczania wspierają samodzielność i samodyscyplinę
 • nauka krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz empatii do innych
 • dzieci uczą się we własnym tempie i zgodnie z własnymi potrzebami, i możliwościami
 • wspólne spożywanie posiłków
 • dzieci nie odczuwają presji i nie są uczone rywalizacji
 • uczymy podążania do celu

REKRURACJA MONTESSORI SZYDŁOWIECMetoda Feuersteina - NOWOŚĆ

Jesteśmy jedyną w regionie szkołą podstawową, w której od września, dla wszystkich dzieci prowadzony będzie trening metodą Feuersteina.
Metoda Feuersteina uczy niezwykle ważnej umiejętności uczenia się, uczy jak się uczyć. Ta unikalna technika edukacyjna łączy w sobie specjalnie zaprojektowane instrumenty/ćwiczenia i mediację w celu zidentyfikowania i zwiększenia możliwości uczenia się danej osoby. W rezultacie uczeń zdobywa wiedzę i narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Znani absolwenci szkół Montessori:

 • Larry Page i Sergey Brin - założyciele Google
 • Jimmy Wales - założyciel Wikipedii
 • Katherine Graham - właścicielka i wydawca Washington Post
 • Peter Drucker - ojciec nowoczesnego zarządzania
 • Noblista Gabriel Garcia Marquez - pisarz, laureat nagrody Nobla
 • George Clooney - aktor
 • Hellen Hunt - aktorka
 • Beyonce Knowles - piosenkarka

MONTESSORI SZYDŁOWIECPrzygotowujemy do życia, przygotowujemy do sukcesu.
Uczniowie naszej szkoły objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W ramach pomocy mogą korzystać ze wsparcia: logopedy, psychologa, psychologa klinicznego, pedagoga-terapeuty, terapeuty SI, terapeuty EEG Biofeedback i fizjoterapeuty.
Dla dzieci wymagających wsparcia procesu edukacyjnego organizujemy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

MOŻLIWY DOWÓZ DO SZKOŁY.

JESTEŚMY SZKOŁĄ DLA WSZYSTKICH DZIECI,
A NIE TYLKO DLA ELIT.

 

rekrutacja 2017 - dokumenty do pobrania, kontakt z Fundacją Osiem Marzeń

Kontakt

Follow us